Usługi DC oraz Cloud

Podobnie jak sektor biznesowy, administracja publiczna coraz częściej czerpie korzyści z chmury zyskując elastyczność oraz spore oszczędności finansowe – nieosiągalne w tradycyjnym modelu korzystania z IT.
W IT4P oferujemy instytucjom z sektora publicznego platformę chmurową dostępną z poziomu dwóch, niezależnych polskich centrów danych, certyfikowanych normą ISO27001 oraz zaprojektowanych zgodnie ze standardem TIA-942 w klasie TIER III:

 • Bezpieczeństwo fizyczne – CCTV, SSWiN, dwustopniowa weryfikacja tożsamości
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – wysoka ogniotrwałości budynku, system wczesnej detekcji dymu, gaszenie gazem obojętnym
 • Bezpieczeństwo energetyczne – dwie stacje transformatorowe, dwie niezależne linie średniego napięcia, dwa niezależne układy równoległe UPS, agregat prądotwórczy, SZR
 • Energooszczędne, redundantne chłodzenie – klimatyzatory precyzyjne w układzie n+1, sprężarki inwerterowe, „Free-cooling”
 • Pełna niezależność telekomunikacyjna – obecność w polskich oraz międzynarodowych punktach wymiany ruchu)

Specjalizujemy się w tworzeniu wysokodostępnych środowisk na potrzeby dowolnych rozwiązań, z jakich korzystają instytucje publiczne:

 • Zaawansowanych systemów www
 • Środowisk Disaster Recovery
 • Środowisk wysokiej dostępności
 • Środowisk backupu
 • Kompletnych rozwiązań dostarczanych w modelu „SaaS”:
 • Systemów pocztowych
 • Systemów bazodanowych
 • Systemów obiegu dokumentów
 • Systemów usług katalogowych