Konsolidacja VAT

„Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, począwszy od 2017 roku, polskie gminy zobligowane są do wspólnego rozliczania ze swoimi jednostkami budżetowymi. To kluczowa decyzja, która z jednej strony pozwala odzyskać część zapłaconego podatku, z drugiej oznacza daleko idące zmiany administracyjne – konieczność tworzenia wspólnej deklaracji VAT oraz przejęcie przez gminy odpowiedzialności za skonsolidowane zeznania podatkowe.”

Mając na uwadze oczekiwania polskich gmin oraz samorządów, oferujemy Państwu System Konsolidacji VAT, który gwarantuje:

 • Automatyczne sporządzanie rejestrów cząstkowych VAT (sprzedaży oraz zakupu) na poziomie każdej jednostki podległej
 • Sporządzenie skonsolidowanej deklaracji VAT poprzez sumowanie informacji cząstkowych przekazywanych przez wszystkie jednostki
 • Sporządzenia JPK ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
 • Sporządzenie korekt Deklaracji VAT oraz JPK ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • Eskalację procesu tworzenia deklaracji cząstkowych

Aplikacja powstała przy udziale biegłych rewidentów oraz ekspertów z zakresu prawa podatkowego, co gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami prawa – zarówno tymi dotyczącymi ordynacji podatkowej, rachunkowości, jak i działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

System Konsolidacji VAT – prostota, elastyczność, bezpieczeństwo:

 • W pełni webowe rozwiązanie umożliwiające pracę dowolnej liczby użytkowników
 • Wsparcie kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 • Integracja z e-Deklaracje oraz JPK_VAT
 • Wymiana danych za pomocą serwisów webowych
 • Możliwość zakupu wersji instalacyjnej bądź rozwiązania „chmurowego”
 • Płatność ryczałtowa bądź rozliczanie w oparciu o miesięczną opłatę abonamentową
 • Możliwość dowolnej rozbudowy i modyfikacji systemu
 • Mechanizm codziennego tworzenia backupu danych – również archiwalnych

Zachęcamy do wzięcia udziału w prezentacji systemu – nasi specjaliści oraz biegli rewidenci z chęcią podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem, które pozwolą Państwa instytucji na płynne przejście do nowego modelu rozliczeń.