Infrastruktura IT

Projekty związane z rozwojem infrastruktury IT realizowane przez IT4P obejmują zarówno projektowanie i wdrażanie wydajnych środowisk sprzętowych, systemów backupu i archiwizacji danych, jak również dostawę rozwiązań wysokiej dostępności, a w szczególności:

 • Projektowanie i budowę sieci SAN
 • Projektowanie, dostawę i wdrażanie systemów przetwarzania i składowania danych
 • Systemy backupu i archiwizacji danych
 • Systemy krytyczne
 • Klastry wydajnościowe HPC (High Performance Computing)
 • Klastry równoważące obciążenie (Load Balancing Cluster)
 • Klastry niezawodnościowe HA (High Availability)
 • Wirtualizację serwerów
 • Wirtualizację macierzy dyskowych
 • Wirtualizację stacji roboczych
 • Chmury prywatne i hybrydowe