Informacja dla akcjonariuszy

Kontakt do Biura Administracyjnego:
tel.: +48 (22) 515 71 99
e-mail: biuro@it4p.pl